Mua càng nhiều , giảm càng sâu

Áp dụng cho sản phẩm khác loại
Chương trình từ 16.7 đến hết 1.8